Santa Magdalena del mas Cerdà (Bassella)

Situació

Petita església propera al mas Cerdà, encara avui dia oberta al culte.

ECSA - J.A. Adell

L’església de Santa Magdalena és propera al mas Can Cerdà. La capella és assentada sobre una codina de pedra sorrenca que probablement serví de pedrera.

Mapa: 34-12(291). Situació: 31TCG639518.

Per arribar-hi cal sortir de la carretera de Solsona a Bassella, per la Ribera Salada, on es pren la cruïlla que va a Sant Mer. En el primer encreuament s’agafa la pista que porta al mas Junyent. Ja en aquest nou camí cal agafar la tercera desviació a la dreta, sense senyalitzar, que...