Convent de la Mercè (Montblanc)

El convent de la Mercè, conegut també com a santuari del Miracle, és situat al nord de la vila de Montblanc, fora del nucli murat, a l’esquerra del Francolí i a tocar de la carretera que va a Poblet. L’any 1288 el consell de la vila va cedir a l’orde de redempció de captius, dit aleshores de Santa Eulàlia, l’església ja existent de Santa Maria del Miracle, donació que va confirmar el mateix any el rei Alfons II. Durant el segle XIV, el seu superior o comanador regia també l’església i comunitat de Santa Maria dels Prats.

Tenia inicialment dos religiosos i uns pocs servents. Va subsistir...