Santa Maria dels Prats (Montblanc)

L’antic convent i santuari de Santa Maria dels Prats, al terme de la Guàrdia dels Prats, acollia una comunitat mercedària. Hi va passar els darrers anys de la seva vida Pere Ermengol, que hi morí el 1304. Aquesta comunitat mercedària va unir-se en temps de l’esmentat Pere Ermengol amb la del convent de Santa Maria del Miracle de Montblanc, i totes dues formaren la comunitat de la Mercè. Hom té notícia que al segle XIV Guillem Bo era comanador de tots dos convents.