Santa Maria de Montblanc

L’església parroquial de Santa Maria és situada dins el nucli urbà de la vila de Montblanc, davant la plaça que porta el mateix nom. La seva existència es documenta ja l’any 1170, quan consta esmentada com a afrontació d’un solar que es venia a l’interior de la vila. En aquesta època hom té notícia que era situada al costat d’una plaça i tenia cementiri propi; tots aquests punts de referència són coneguts a través de nombrosos documents de l’època, com un de l’any 1179, on es fa menció en una venda efectuada dins la vila de la “plateam ante ecclesiam Sancte Marie”.

L’església de Monte Albo...