Sant Amanç de Pedrós (Gaià)

Situada dins l’antic terme de Gaià, al lloc de vila Pedrós. Molt aviat tingué categoria de parròquia, que perdé tot seguit, i passà a sufragània, per acabar com a capella rural. El lloc de Pedrós i l’església són documentats el 982. L’església apareix esmentada com a parròquia el 1063; vers el 1154 encara té aquesta categoria, però el 1686 figura com a sufragània de Santa Maria de Gaià. Actualment ja no té culte. Aquesta església administrativament pertany al municipi de Santa Maria de Merlès i, per tant, a la comarca del Berguedà; tot i que el seu edifici ja s’estudiarà al volum dedicat a...