Sant Miquel de Terradelles (Gaià)

Situada dins l’antic terme del castell de Gaià, al lloc de Terradelles. Tingué categoria de sufragània, per passar a parròquia al final del segle passat. El lloc de Terradelles és documentat des del 1011 i l’església apareix esmentada el 1063: abans del 1154 era sufragània de Santa Maria de Gaià, caràcter que encara conservava el 1686. Adquirí la categoria de parròquia l’any 1887 i aleshores es construí una nova església a uns centenars de metres de l’antiga. Aquesta església té les mateixes peculiaritats que la de Sant Amanç de Pedrós i per les mateixes raons l’hem inclosa aquí.