Santa Maria de Gaià

Situada dins el terme antic del castell de Gaià. De molt aviat degué tenir categoria de parròquia, que encara conserva. El castell de Gaià és documentat des del 936 i l’església apareix citada el 996-997; abans del 1154 ja tenia la categoria de parròquia. L’actual edifici no respon a una construcció romànica.