Sant Iscle i Santa Victòria de Talltendre (Bellver de Cerdanya)

Situació

Mur meridional de l’església, amb la seva porta d’entrada.

ECSA - A. Roura

Aquesta església és la parroquial del poble de Talltendre, llogaret enlairat a la dreta del Segre i arrecerat al turó de la Llacuna.

Mapa: 35-10 (216). Situació: 31TCG985955.

Per a anar-hi cal agafar una carretera de muntanya que surt de Bellver en direcció N i que passa per Ordèn. (RMAE)

Història

L’esment més antic d’aquesta església parroquial es troba en l’acta de consagració de la Seu d’Urgell, document pretesament redactat el 819, però que en realitat reflecteix l’estat de la...