Torre o casa forta de Cadell (Bellver de Cerdanya)

Aquest casal es troba no gaire lluny del llogaret de Beders. És una casa fortificada, de forma quadrada, amb dos pisos molt alts, i té quatre torres garites als corresponents angles. Segons A. Salsas, el casal fou edificat al segle XVI i no conserva res de romànic. No es tenen referències documentals d’aquest casal, que fou el bressol d’un dels llinatges més importants de la Cerdanya, els Cadell. Els primers membres coneguts apareixen documentalment a la primera meitat del segle XIII. A l’abril del 1222, Nunó Sanç, senyor de la Cerdanya, des de Perpinyà, amb motiu dels molts serveis que n...