Sant Vicenç de Talló (Bellver de Cerdanya)

Església de l’antic terme de Talló que va dependre del monestir de Sant Miquel de Cuixà, segons consta en la butlla del papa Sergi IV de l’any 1011 adreçada a aquest cenobi. Desconeixem on era situada.