Joan Margarit i de Requesens, ardiaca major de Girona i canonge de Barcelona (1521-1524)

El 22 de juliol de l’any 1521, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Lluís de Cardona i Enríquez, abat de Santa Maria de Solsona; no prengué possessió del càrrec; diputat eclesiàstic: Joan de Vilanova, donzell; diputat reial: Joan Berenguer d’Aguilar i de Miquel, ciutadà honrat de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Galceran de Rocabruna; no prengué possessió del càrrec; diputat reial: Perot de Darnius, donzell; diputat reial: Jaume Granell, ciutadà de Tortosa.

El 22 de juliol de 1521 va ser extret com a diputat eclesiàstic Lluís de Cardona i...