Els branquiürs

Els branquiürs són crustacis molt petits, que viuen com a paràsits externs de peixos i amfibis d’una manera temporal, ja que per a canviar d’hoste tenen una fase nedadora lliure. Tenen el cos molt pla, cobert en gran part per un escut dorsal, del qual, posteriorment, sobresurt un plèon bilobulat i no segmentat. La majoria de les espècies són exòtiques fins al punt que a tot Europa només se’n coneixen tres.

Morfologia

Aspecte extern dels branquiürs (× 6), en visió dorsal (A) i ventral (B), i indicació de la posició dels elements morfològics següents: 1 ull, 2 carena dorsal...