Els eucàrides decàpodes: crancs, gambes i afins

Característiques del grup

El canvi de color motivat per la cocció (transformació tèrmica de la cianocristal·lina en zoeritrina) és un fenomen ben conegut que presenten molts decàpodes, tal com queda evidenciat en aquestes nècores (Liocarcinus puber), acabada de morir la de l’esquerra, cuita la de la dreta.

Jordi Vidal

Els crustacis decàpodes són els més nombrosos, i també els més ben estudiats de tots els crustacis, fins al punt que se’n coneixen més de 10 000 espècies. Són organismes majoritàriament marins, que es troben des del litoral fins a les grans fondàries abissals...