Els pancàrides

Els pancàrides són crustacis molt petits (de menys de 4 mm de llargada), que es troben formant part de la fauna hipogea i també de la de les aigües termals. La característica morfològica més conspícua d’aquests organismes és l’existència, a les femelles, d’una cambra incubadora en posició dorsal, que no és més que una prolongació posterior de la closca. El seu descobriment i la seva caracterització taxonòmica és relativament recent: l’any 1927 se’n trobà per primera vegada un exemplar, que rebé el nom de Thermosbaena mirabilis i, vistes les seves característiques peculiars, fou inclòs dins d...