Els fil·locàrides

Els fil·locàrides constitueixen el grup més antic dels malacostracis i alhora el que en presenta els caràcters morfològics més primitius. Malgrat que és un grup molt reduït, se’n coneixen fòssils des del Cambrià inferior. Se suposa que a partir d’ell s’originà, segurament a començament del Devonià, la resta de grups dels malacostracis. Això fa que el grup dels fil·locàrides tingui una importància molt superior a la que, per la seva abundància, caldria suposar.

D’entre les característiques més conspícues d’aquest grup, destaca la presència d’una closca bivalva que cobreix tota la part...