Els cirrípedes: peus de cabrit, glans de mar i afins

Cirrípedes. 1 Chthamalus stellatus (× 4). 2 C. montagui (× 4). 3 C. depressus (× 4). 4 Verruca stroemi (× 4). 5 Balanus improvisus (× 2). 6 B. amphitrite (× 1,5). 7 B. perforatus (× 1,5). 8 Acastia spongites: a aspecte general (× 3), b damunt d’una esponja. 9 Elminius modestus (× 4). 10 Lepas hilli: a aspecte general (× 1,5), b damunt d’una fusta. 11 L pectinata (× 1,5). 12 L. anatifera (× 1). 13 Scalpellum scalpellum (× 1). 14 Pollicipes cornucopia (× 1, 5).

Jordi Corbera/Mikel Zabala.

Els cirrípedes constitueixen un grup de crustacis marins, de vida lliure o paràsits...