Els hoplocàrides: galeres i afins

Els hoplocàrides són crustacis bentònics marins, d’una àmplia distribució geogràfica, freqüents a les mars càlides i temperades com la Mediterrània. Algunes de les espècies que viuen a les nostres costes, conegudes amb el nom de galeres (Squilla), són comestibles. Això fa que siguin, al costat dels decàpodes, uns dels crustacis més ben coneguts que hi ha.

Els hoplocàrides reuneixen una curiosa combinació de caràcters primitius i especialitzats que, en conjunt, els dona una morfologia força peculiar. Són de dimensions mitjanes o grosses (de 20 a 30 cm de llargada) i tenen una closca curta i...