Els caprimulgiformes: enganyapastors

Els hàbits crepusculars dels nostres caprimulgiformes, la seva permanència a terra durant llargues hores i el seu vol silenciós i erràtic, fan que l’aparició d’aquests ocells sigui sempre sobtada, cosa que probablement pot explicar el nom d’enganyapastors (Caprimulgus europaeus) que rep l’espècie de la fotografia.

Oriol Alamany.

L’ordre dels caprimulgiformes (Caprimulgiformes) comprèn 5 famílies d’ocells nocturns, d’aparença i costums sorprenents, de les quals 4 són exclusivament tropicals i una té alguns representants que nien en zones temperades i...