Els coraciformes: blauets, puputs i abellerols

Els coraciformes del nostre país són bons representants de les característiques d’aquest grup d’ocells tropicals, especialment pel que fa a la vistositat del seu plomatge. Efectivament, tant en el blauet (Alcedo atthis) com en l’abellerol (Merops apiaster, a dalt), el gaig blau (Coracias garrulus) i la puput (Upupa epops, a baix), de la qual veiem un detall del cap, trobem tonalitats i combinacions de colors de les més riques de la nostra avifauna.

Marcel·la Chinchilla i Lluís Solé.

Els coraciformes (Coraciiformes) constitueixen un grup ben divers d’ocells...