Els estrigiformes: ducs, mussols i òlibes

Algunes de les característiques dels estrigiformes, ocells rapinyaires nocturns, són visibles en aquesta suggestiva imatge d’un gamarús en vol (Strix aluco). Un fet molt típic d’ells, bé que no exclusiu, és la producció d’egagròpiles, regurgitacions de materials no digeribles que solen acumular-se al voltant dels seus nius, i que constitueixen una bona font d’informació per als estudiosos dels tipus de preses de què s’alimenten, com les que s’il·lustren (a baix), de gamarús, també.

Oriol Alamany i Jordi Puig.

Tot i la similitud de costums amb els...