Els piciformes: picots

Els piciformes tenen alguns caràcters morfològics peculiars relacionats amb els seus hàbits, com és la cua curta i rígida, amb la qual s’ajuden en enfilar-se pels troncs, l’estructura de les potes i la forma del bec, adequada per a treure insectes de les clivelles dels troncs, caràcters que es poden observar en aquest exemplar de picot garser gros (Picoides major), col·locat en una positura ben típica de tots els ocells del seu grup.

Xavier Ferrer.

De les 7 famílies d’ocells forestals que s’apleguen en l’ordre dels piciformes (Piciformes), només ens afecta...