Els anseriformes: ànecs i oques

Algunes característiques dels anàtids, com la forma del bec, la cua i el seu comportament gregari, són apreciables en aquesta escena de xibec (Netta rufina, a dalt) nedant a la superfície, en la qual s’observa la vistositat del plomatge dels mascles respecte dels de la femella (exemplar més avançat), i en la de l’ànec griset (Anas strepera, a baix), on la femella té el cap i bona part del cos submergit a la manera característica dels ànecs nedadors, que marca la fondària màxima a la qual poden obtenir el menjar.

Oriol Alamany i Xavier Ferrer.

Totes les...