Els isòtops estables, una nova eina per a estudiar l’ecologia dels ocells

Mostreig de plomes d’un gavià argentat (Larus michahellis) capturat durant l’estació reproductora. L’obtenció de plomes mudades en diferents moments i la seva anàlisi isotòpica posterior han permès conèixer l’ús que fa aquesta espècie oportunista dels abocadors urbans al llarg de l’any i estimar la importància d’aquest recurs en diferents colònies nidificante a la costa mediterrània.

Carola Sanpera.

Aspectes de l’ecologia dels ocells com són l’alimentació, l’ús de l’hàbitat o els moviments migratoris constitueixen alguns dels objectius més importants d...