Gestió forestal i avifauna: algunes variables clau a tenir en compte

Mussol pirinenc (Aegolius funereus) criant en un niu vell de picot negre (Dryocopus martius) en un tronc mort de pi negre al Ripollès.

Eudald Solà.

Entre la gran varietat d’organismes forestals, els ocells es fan servir sovint com a bioindicadors de l’estat de conservació dels boscos: relativament fàcils de censar i molt diversificats, responen de manera prou fidedigna a les pertorbacions dels hàbitats. Alhora, algunes espècies estan amenaçades d’extinció i, en conseqüència, reben una atenció especial dels investigadors i els gestors del medi natural.

Els...