L’alimentació

mala.jpg

Els nutrients

Una condició imprescindible per a gaudir d’una bona salut és dur a terme una alimentació correcta.

No és el mateix menjar que alimentar-se.

Pots menjar molt i alimentar-te malament o alimentar-te correctament amb una menor quantitat de nutrients.

Una bona alimentació depèn més de la qualitat que no pas de la quantitat dels elements incorporats, i també de com els distribueixis al llarg del dia.

Ningú no dubta de les greus repercussions que té per a la salut una mala alimentació. Hi ha un gran nombre de malalties –càncer, diabetis, malalties cardiovasculars...