Banc Comarcal de Crèdit SA (Gironella) (1929-1943)

El Banc Comarcal de Crèdit tingué el seu origen en la societat regular col·lectiva Vigo, Ballús i Puig, constituïda el 1921. Domiciliat a Gironella —Berguedà—, el seu objectiu social era el negoci de banca i tenia un capital de 150 000 pessetes. Els socis col·lectius eren Guillem Vigo, Manuel Ballús i Gaietà Puig.

Xec del Banc Comarcal de Crèdit, a Gironella.

El 1927 es donaren d’alta a l’Associació de Banquers de Barcelona i a la Comissaria Règia de la Banca Espanyola. Des d’aleshores, el Consell Superior Bancari en publicà els balanços.

El 1929, la regular...