Banc Comarcal de Crèdit SA (Gironella) (1929-1943)

El Banc Comarcal de Crèdit tingué el seu origen en la societat regular col·lectiva Vigo, Ballús i Puig, constituïda el 1921. Domiciliat a Gironella —Berguedà—, el seu objectiu social era el negoci de banca i tenia un capital de 150 000 pessetes. Els socis col·lectius eren Guillem Vigo, Manuel Ballús i Gaietà Puig.

Xec del Banc Comarcal de Crèdit, a Gironella.

El 1927 es donaren d’alta a l’Associació de Banquers de Barcelona i a la Comissaria Règia de la Banca Espanyola. Des d’aleshores, el Consell Superior Bancari en publicà els balanços.

El 1929, la regular col·lectiva es transformà en societat anònima sota la denominació de Banc Comarcal de Crèdit SA, amb oficines a Gironella —domicili social—, Berga i Puig-reig. El 1935 tenia uns fons propis de 600 000 pessetes i uns dipòsits de 2,1 milions. Era un banc comercial que invertia els seus recursos en cartera d’efectes i crèdits.

El 1943, el Banco Español de Crédito comprà les accions i se’n féu càrrec de l’actiu i el passiu, com també de les tres oficines.