Banc de l'Empordà SA (Sant Feliu de Guíxols) (1914-1922)

Anunci de Girbau i Cia. (Anuario de la ciudad de San Feliu de Guixols, 1905). El Banc de l’Empordà té el seu origen a l’empresa Girbau i Companyia.

El Banc de l’Empordà, creat el 1914, tingué el seu origen en una casa de banca, Romaguera i Girbau, constituïda a Sant Feliu de Guíxols al final del segle XIX. Els socis —Antoni Romaguera i Narcís Girbau— no es van entendre i acordaren separar-se, tot creant una banca cadascun d’ells. La de Girbau funcionà un temps a nom del seu fill Arseni, en un local del carrer de l’Hospital, fins a la constitució de Girbau i Companyia...