Banc del Penedès SA (Vilafranca) (1921-1943)

Banc del Penedès.

Pacià Amiguet obrí la seva casa de banca, al final del segle XIX, a Vilafranca del Penedès. El 1917 es donà d’alta a l’Associació de Banquers de Barcelona, però morí al cap de pocs mesos. La seva successió quedà assegurada en constituir-se seguidament Filles de Pacià Amiguet, Societat en Comandita, amb un capital de 200 000 pessetes. Participaven en el capital les filles de Pacià, Francesca i Rosa Amiguet, i també alguns empresaris vilafranquins: Fèlix Mestres, Josep Parés i Peregrí Güell.

El 1921, Filles de Pacià Amiguet presentà la suspensió de...