Banc Comercial de Terrasa (1881-1924)

El successor del Banc de Terrassa

El 24 d’abril de 1924 es constituïa el Banc Comercial de Terrassa, gairebé quatre anys després de la crisi del Banc de Terrassa (vegeu Banc de Terrassa, 1881-1892). Aquest, amb el suport de la Companyia de Crèdit Bancari, havia iniciat la seva liquidació, comptant amb les garanties personals donades pels consellers del banc. El nou banc no fou, per tant, un liquidador de l’anterior, sinó que pretenia continuar el paper exercit durant tants anys pel Banc de Terrassa.

La primera Junta de Govern (1924) del Banc Comercial de Terrassa fou la següent:

  • Presi...