Castell de Canelles (Fígols i Alinyà)

Aquest castell devia ser situat dins de l’antic terme de Canelles de Segre, segurament en l’indret de l’actual llogaret.

El topònim Kannellas és documentat en l’acta de consagració de la Seu d’Urgell. El castell o “kastrum de kanelles” no és esmentat, però, fins l’any 1044.

El 1106 consta que Guillem Gauspert llegà en testament el castell de Canelles amb Fígols, que tenia per Guitard Isarn, a Umbert.

Segons la informació aportada per Pere de Tragó, el castell i el lloc de Canelles encara existia l’any 1519 dins el vescomtat de Castellbò al quarter d’Organyà i era posseït pels canonges i l...