Pont d’Espia (Fígols i Alinyà)

Situació

El pont en el seu estat actual.

ECSA - V. Roca

A la carretera comarcal 1 313, a la cruïlla amb la de Fígols i Sant Llorenç de Morunys i un xic al N del pont actual, trobem les restes del que fou el pont d’Espia, destruït l’any 1939.

Mapa: 34–11(253). Situació: 31TCG622721. (MTV-VRM)

Història

El pont d’Espia o de l’Espí travessava el Segre al congost que limita els termes de Coll de Nargó i d’Organyà, límit ja existent al principi del segle XVI quan, en establir-se els límits de la batllia de Coll de Nargó, es diu “[…] e devalle serra aygua vessant vers la part de Nargó e va fins al pont d’Espia, terme de Organyà, e del pont, aygua vessant, ve fins al Codó…” No hi ha notícies documentals sobre aquest pont. Únicament se’n sap alguna cosa per referències orals. (MTV-VRM)

Pont

El pont segons un gravat del principi de segle de J. Claverol.

Gravat cedit per J. Tous

Només en resta el parament d’ambdues bandes, visibles quan el pantà d’Oliana no és ple.

Constava d’un sol arc, i per una banda era bastit directament damunt la roca del riu utilitzant pedra calcària de l’indret. Per l’altra banda és construït sobre un pilar fet amb carreus força regulars i ben arrenglerats.

En els paraments resten 2 o 3 forats quadrats, on possiblement reposava la bastida utilitzada en la seva construcció. (MTV-VRM)

Bibliografia

  • Tragó, 1982, pàg. 39.