Sant Pere de Submontanione (Fígols i Alinyà)

L’any 997 els preveres Guifré i Recemir i el sacerdot Esclua, donaven a Santa Maria de la Seu i al bisbe Sal·la, l’església de Sant Pere, situada “in pauo Submontanione infra terminio de villa Cannellas…”. Per les afrontacions indicades en el document, no es pot establir amb precisió l’indret on era edificada aquesta església, que molt bé podria tractar-se de la construcció coneguda actualment com Sant Pere prop Canelles, ja que delimiten un ampli territori que arriba des del coll d’Ares o de Barnús, a llevant, fins al riu Segre, i des de Trentacocos, al N, fins al grau de Cambrils, a la...