Sant Miquel i Sant Esteve de Forn (Fígols i Alinyà)

El llogaret de Forn és situat a l’antic terme de Fígols d’Organyà, prop del veïnat de Caferna. En el seu terme hi ha les restes, molt minses i cobertes per la vegetació, de l’església de Sant Miquel i Sant Esteve, sufragània de la parròquia de Fórnols. De l’església no es tenen noticies històriques, tan sols un parell de documents esmenten el lloc. Un d’ells data del 1015, que es ven una terra situada “in comitatu Orgilitano, in apendicio de Forno, in loco ubi dicitur Mainadel…”; l’altre, de l’any 1032, pel qual els comtes Ermengol i Constança vengueren un alou situat al terme de Lavansa...