Sant Andreu del mas de Fontaneda (Fígols i Alinyà)

La capella de Sant Andreu és situada al costat del mas de Fontaneda o Fontanella, terme de l’antic municipi de Fígols d’Organyà. Encara que les característiques de l’edifici actual no permeten de situar el moment de la seva construcció, l’origen medieval del lloc queda confirmat, car el lloc de Fontanella consta, en el Spill… del vescomtat de Castellbò, realitzat al final del segle XV, com a despoblat. Tanmateix, l’any 1860 hi ha documentada encara la masia de Fontanella, dins del terme de Fígols. Actualment la capella no té culte.