Sant Miquel de la casa forta de la Boadella (Fígols i Alinyà)

Les restes de la casa forta de la Boadella i de la seva capella, dedicada, sembla, a sant Miquel, són situades a la vall de Fígols. Tan sols hem trobat un esment d’aquest indret, de l’any 1030, en què es donà a Santa Maria d’Organyà un alou situat “in apendicio Sancti Victoris in valle Ficulense, in villa vocitata Buadella sive Vilerix…”. L’any 1860, dins del terme de Fígols, consta la masia de Boadella.