Construcció del Puig Alt Gran (el Port de la Selva)

Situació

Aspecte que ofereix un pany de mur.

E. Carreras

Aquestes restes de construcció són al planell superior del Puig Alt Gran. Aquest turó, de 242 m d’altitud és, però, el més alt de la zona. El seu cim domina sobre les terres circumdants i una gran extensió de mar.

Mapa: 259M781. Situació: 31TEG217855.

Es pot pujar a aquest cim des del Coll de les Guatlles, al seu vessant de llevant, on hi ha les ruïnes ja descrites que es troben a poca distància d’aquest cim; per pujar-hi no hi ha cap camí ben definit.

Edificis

A l’espai que forma el cimal hi ha dues grosses penyes que deixen al mig un terreny més baix i bastant planer, en el qual es veuen minses romanalles de fonaments de murs. Al costat de llevant hi ha l’únic testimoni de construcció d’una certa importància avui visible. És un fragment de la base d’un mur de molt gruix, situat entre dues roques. És fet amb pedres de mida gran, de llicorella, posades en sec de forma acurada, ben ajustades. Hi ha un ampli espai omplert amb rebló entre els paraments. A l’aparell destaquen les filades de pedres inclinades i d’imperfecte opus spicatum.

El mur es manté en uns 10 m de llargada i es conserva en una alçada màxima de 80 cm.

El seu gruix és de 130 cm.

Per l’emplaçament estratègic i per la solidesa de la minsa resta que subsisteix, és molt probable que en aquest cim hi hagués una guàrdia o petita fortalesa de vigilància del territori i el mar proper. La tipologia constructiva i els fragments de terrissa grisa i groguenca que s’hi escampen, permeten situar aquestes restes, hipotèticament, a l’època alt-medieval, o bé en un moment immediatament anterior.

Bibliografia

  • Joan Badia i Homs: L’arquitectura medieval de l’Empordà, vol. II-B (Alt Empordà), Diputació de Girona, Girona 1985, 2a. ed., Notes a la segona edició, pàgs. 580-581.