Sant Fruitós (el Port de la Selva)

La cella monàstica de Sant Fruitós és al poble de la Vall de Santa Creu. Hi ha l’opinió que aquest poblat aparegué quan fou abandonat el poble de Santa Creu de Rodes. Tanmateix, l’ocupació d’aquest indret té un origen més antic, puix que la seva església, dedicada a Sant Fruitós, ja apareix esmentada en documents del segle IX. La cella de Sant Fruitós era una de les quatre que hi havia al comtat de Peralada, la possessió de les quals fou objecte de llargues disputes entre els monestirs de Banyoles i Sant Policarp de Rasès. N’hi ha notícies indirectes de vers l’any 780, que el futur fundador...