Molí de Can Fèlix (Montmajor)

Situació

Una vista de la construcció que encara ens ha pervingut del molí.

J. Bolòs

Molí segurament dels darrers segles medievals, situat al costat de la riera de Navel i a 1 km al sud del mas Querol. Aquest molí figura situat en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 330-M781: × 97,8 — y 49,5 (31 TCG 978495).

Per arribar-hi cal seguir al llarg de 4, 3 km una pista que surt de l’actual poble de Montmajor i pren una direcció sud-est.

Molí

La construcció més antiga de l’actual mas de Can Fèlix és una espècie de torre, de planta trapezial, feta amb carreus grossos i ben escairats. A la part baixa d’aquesta construcció hi devia haver el molí. Encara es conserva una part de la bassa, al seu darrere, i el pou, situat a l’interior mateix de l’edifici; aquest pou o cup sembla que havia d’ésser força profund.

A aquest edifici medieval hi ha adossades altres construccions més o menys coetànies o ja de l’època moderna. La part superior de la torre, potser ja de bon principi, fou, segurament, utilitzada com a colomar.