Sang

Hematies a l'interior d'una artèria |

Pixabay (CC BY-SA 4.0)

La sang és el líquid de color vermellós que circula per l’interior de l’aparell càrdio-vascular i ateny tots els òrgans i els teixits del cos. De fet, els diversos elements que constitueixen la sang, en conjunt, formen un veritable òrgan, bé que per poder complir la funció que els correspon es troben repartits per tot l’organisme. Així, com que les malalties específiques de la sang poden ocasionar trastorns molt diversos en tot el cos, hi ha una especialitat mèdica destinada al coneixement d’aquestes alteracions, l’hematologia, denominació que procedeix del terme grec aima, que fa referència a la sang.

D’altra banda, la sang es compon de diversos elements, especialment de diversos tipus de corpuscles cel·lulars suspesos en un líquid, el plasma, que conté igualment d’altres substàncies com ara minerals o proteïnes. Les funcions de la sang són nombroses, per bé que la principal és la de dur els elements que necessiten tots els òrgans del cos per a mantenir llur funcionament, com ara l’oxigen que recull dels pulmons o les substàncies nutritives que són absorbides en l’aparell digestiu. Així, la sang duu les substàncies que ha captat a totes les regions de l’organisme on es puguin necessitar i també recull els productes de rebuig dels teixits per tal de dur-los a l’òrgan que els elimina, com el pulmó o el ronyó. Tanmateix, però, la sang és igualment fonamental en d’altres funcions com el manteniment de la temperatura corporal o la defensa contra les infeccions.

La sang conté cèl·lules de tres tipus diferents, amb diverses funcions: els glòbuls vermells, responsables de dur l’oxigen; les plaquetes, que juntament amb unes proteïnes anomenades factors de la coagulació participen en l’aturada de les hemorràgies, i els glòbuls blancs, que formen part de les defenses orgàniques. Les alteracions hematològiques més habituals corresponen a la manca d’algun o més d’un dels seus constituents, o bé a una proliferació exagerada i irregular d’un d’aquests elements.

L’origen de les diverses alteracions hematològiques és extremament variat, i en molts casos encara poc determinat. Tanmateix, però, l’hematologia és una de les especialitats mèdiques que més ha avançat els darrers temps gràcies als mètodes d’estudi cada vegada més sofisticats. Així, actualment hom pot diagnosticar amb precisió, i guarir-les, malalties que fins fa poc temps eren misterioses i no responien a cap teràpia coneguda. Fins i tot es pot dir que els coneixements avancen dia a dia, de manera que constantment s’assoleixen nous mètodes de diagnosi específics com també procediments terapèutics eficaços en el tractament de malalties que temps enrere no en podien rebre cap de satisfactori.

Tanmateix, però, malgrat els avenços en els coneixements científics, la població en general manté encara molts conceptes equivocats sobre aquests temes. Així, per exemple, encara és habitual la idea, del tot errònia, que el consum de vi afavoreix la formació de sang. I també es desconeixen molts aspectes de les malalties de la sang més habituals, sobre les quals hi ha també conceptes equivocats. Una de les afeccions hematològiques més esteses, per exemple, l’anèmia, pot ésser deguda a causes molt diverses i en cada cas cal efectuar-ne la diagnosi concreta de l’origen i el tractament específic que ha de rebre. En canvi, hom empra nombrosos procediments casolans o bé utilitza suposats compostos antianèmics que no poden ésser eficaços de cap manera en tots els casos. O bé també es pensa que una altra de les malalties de la sang més conegudes, la leucèmia, presenta sempre un pronòstic fatal, quan de fet actualment hi ha molts casos que responen satisfactòriament als tractaments i poden ésser guarits. D’altra banda, cal tenir en compte que moltes malalties de la sang són cròniques, és a dir que duren molt de temps, fins i tot durant tota la vida. Així, de fet és molt important que la persona sàpiga en què consisteix l’alteració que l’afecta, perquè d’aquesta maneta podrà cooperar activament en el tractament que hi correspon.