Els Fiter. Prestigi i mecanització

Josep Fiter i Ayné va crear la seva empresa de blondes i sederies el 1845, a Barcelona. Com féu Margarit, no hi havia fàbrica sinó puntaires que treballaven per a ell a preu fet. El fil de seda es comprava al País Valencià, es preparava a Barcelona i era cedit a les puntaires amb l’encàr-rec concret. En Fiter hi posava el dibuix i la comercialització del producte acabat.

Medalles rebudes pels Fiter (a dalt) i adjudicació de la medalla de l'exposició de Londres (1851).

El 1848 era el president de la secció de sederia de l’Institut Industrial de Catalunya. Les altres seccions de l...