Els Marquès

La segona indústria de Vilanova

La família Marquès.

Pel mes de febrer del 1854 tres vilanovins —Pere Puig i Carsi, Joan Rafecas i Puig i Isidre Marquès i Riba— sol·licitaren permís a l’Ajuntament de la seva ciutat per a construir una fàbrica de filats i teixits de cotó en un hort propietat del primer. La fàbrica funcionaria amb màquines de vapor. Es constituí aleshores la societat Puig, Rafecas, Marquès i Companyia formada per ells tres i per Joan Serra i Totosaus, Salvador Raldiris i Gabriel Coll i Puig. El capital desemborsat era molt important: 134.000 duros o 2.680.000 rals...