Josep Ferrer i Vidal. Autoritat moral i prestigi industrial

Josep Ferrer i Vidal (1817-1893)

Josep Ferrer Vidal (Caixa de Barcelona). Industrial nascut a Vilanova i la Geltrú, fou un home amb autoritat moral en la societat catalana de l’època.

Josep Ferrer i Vidal nasqué a Vilanova i la Geltrú (Baix Penedès) el 1817. Era una ciutat molt abocada al mar i al comerç marítim. La primera font de riquesa al començament del segle XIX era la fabricació d’aiguardents i l’exportació de vins. Les primeres indústries que es desenvoluparen foren les connectades amb aquestes activitats, com la construcció de bótes de vi i la de cèrcols de ferro.

El...