Els Güell i la seva gent. El Vapor Vell de Sants i la Colònia Güell

Joan Güell i Ferrer. La seva vida (1800-1872)

El Vapor Vell de Sants (La Ilustración Hispano-americana, 1886).

Joan Güell i Ferrer va néixer el 3 de maig de l’any 1800 a Torredembarra (Tarragonès), fill de Pau Güell i Roig i de Rosa Ferrer. La família tenia un nivell econòmic molt modest. El pare, pocs anys després de néixer el seu fill, marxà a l’illa de Santo Domingo, al Carib, amb la intenció de guanyar-s’hi la vida, com tants d’altres.

Joan Güell visqué aleshores a Barcelona, a casa d’un oncle, on féu els seus estudis primaris. Als nou anys fou reclamat pel pare i travessà...