Els Recolons, a Ribes de Freser

Esteve (a l'esquerra, Butlletí de l’Associació de Fabricants de Filats i Teixits del Pla de Barcelona, 1924) i Tomàs Recolons i Lladó (La Industria Española, 1917).

El nom Recolons és prou singular com per a poder creure que l’Esteve Recolons que es dedica a filar cotó el 1842 al carrer de Sant Jeroni núm. 40 de Barcelona, i el Bertomeu Recolons que fa el mateix i el mateix any a Igualada, carrer de Sant Magí, núm. 5, són parents. Una altra prova del parentiu seria que els noms Esteve i Bertomeu es repetiran en noves generacions.

El Bertomeu Recolons igualadí desapareix aviat...