Les fàbriques Badia, a Ripoll

Josep i Agustí Badia i Capdevila eren sabadellencs i de família industrial llanera. El seu pare —Josep Oriol Badia i Juncà— fou l’introductor de la indústria estamera a la ciutat del Vallès. Però els fills, tot i mantenir les arrels, es passaren al cotó i buscaren la força hidràulica a la conca del Ter.

Les fàbriques Badia, a Ripoll (postal de principi de segle).

Agustí Badia té ja el 1874 una fàbrica de filats a Ripoll, al raval de Sant Pere. És una fàbrica mitjana per al que allí és la indústria tèxtil, amb 1.872 pues de filar. Aquesta situació es manté fins el 1891 en què la...