Els Brutau i l'Electrabrutau, a l'Alt Ter

Fàbrica de Sabadell (Barcelona Artística e Industrial, 1907).

La ciutat de Sabadell es mantingué fidel a la llana de manera quasi unànime. Era fidelitat perquè la llana era la fibra tradicional i pròpia de Catalunya, fins que el cotó no ocupà el primer lloc. Poques foren les excepcions. Una d’elles és la de Bonaventura Brutau i els seus successors.

Bonaventura Brutau i Estop nasqué a Sabadell l’any 1817. Seguí la tradició familiar, ja que el seu pare tenia una petita fàbrica de teixits de cotó al carrer de Sant Joan, núm. 28, fundada el 1836. Va prendre el relleu generacional a...