Pericas i Boixeda, a la Plana de Vic

Filatura de Pericas i Boixeda (Barcelona Artística e Industrial, 1916).

Josep Pericas i Comellas, natural de Vic, i Ramon Boixeda i Rifà foren els titulars de la societat Pericas i Boixeda, propietària de la fàbrica i la colònia la Coromina, a Torelló, i de la productora d’energia elèctrica que explotarà un salt d’aigua a Sant Quirze de Besora.

Com a cotoners, la història de Josep Pericas va estretament unida a altres dues grans empreses cotoneres de la comarca d’Osona: Llanas i Companyia i Comella, Soler i Companyia.

L’empresa Llanas és de les més antigues de la Plana de Vic...