Els fasmòpters: cavalls de faves

Característiques del grup

Els fasmòpters, o fasmes, són insectes fitòfags de grans dimensions (des de 5 fins a 30 cm de llargada), predominantment tropicals. Són d’hàbits més aviat nocturns, poc mòbils, i solen mostrar un aspecte mimètic, ja sigui adoptant forma de fulla o bé de tronquet, de manera que costa de distingir-los de les plantes on viuen i s’alimenten. Entre els fasmòpters, hom pot trobar, doncs, dues morfologies diferents. D’una banda, hi ha els de cos llarg i cilíndric, sovint mancats d’ales, que semblen branquillons, tant pel color com per la forma, i que hom sol anomenar...