Capitells de Morulls (Os de Balaguer)

Avui fan de suport de l’ara d’altar de l’església nova de Sant Salvador de Gerb.

ECSA - J. Giralt

Els quatre capitells que avui decoren i suporten l’ara de l’altar de l’església nova de Sant Salvador de Gerb provenen de la probable vil·la romana de la partida dels Morulls, a Gerb, i potser formaren part d’algun baldaquí que cobria un hipotètic baptisteri, similar al conegut de la basílica paleocristiana del Bobalar, a Seròs (Segrià).

Tots quatre són idèntics i presenten un estat de conservació que podríem qualificar de bastant bo, deixant de banda alguna fractura present a les...