Castell de Salaverd (Os de Balaguer)

Salaverd fou una de les possessions tradicionals del monestir cistercenc de Santa Maria de Vallverd. El lloc de Salaverd —on hi hagué un castell i una granja del monestir—, avui despoblat, es troba a l’esquerra de la Noguera Ribagorçana, al sud de Vallverd. El castell de Salaverd és documentat per primera vegada l’any 1200, quan l’abadessa de Vallverd va comprar-lo malgrat l’oposició de l’abat d’Àger. El monestir degué infeudar part dels seus drets a Salaverd a alguns nobles de la contrada. Ramon d’Areny, l’any 1331, prestà homenatge a l’abadessa Berenguera pel foc que tenia per ella en el...